Plan for 50-år jubileum Oslo 2018

Fredag 31. august fra kl 13:00 – Velkommen i Oslo
Fredag 31. august fra kl 14:00 – Foursome
Lørdag 1. september fra kl 10:00 – Fourball (betterball)
Lørdag 1. september fra ca. kl 17:00 – 50-årsmarkering
Søndag 2. september fra kl 10:00 – Singler