Avslutning 2014

Peter til Per

Peter overleverer klokken til Per etter en overlegen Oslo seier.

kaptein Trygg

Trygg arver kapteinsrollen fra Per i 2014